Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach

Mapa serwisu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach

|--- Dane teleadresowe

|--- Kadra

      |--- ZAPYTANIA OFERTOWE

            |--- ZAPYTANIA OFERTOWE

|--- Terminy wypłat świadczeń

|--- Rekrutacja

|--- Sprawozdania z działalności

|--- Zarządzenia

      |--- Rok 2020

|--- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Przelewice na lata 2021 - 2027

|--- Rodzinne Domy Pomocy

Informacje

|--- Zamówienie publiczne

|--- Informacja

|--- ZAPYTANIA OFERTOWE

RODO

|--- RODO

Pomoc społeczna

|--- Zasady ogólne

|--- Formy pomocy

|--- Wzór wniosku o pomoc

|--- PROGRAMY RZĄDOWE

Za życiem

|--- Osoby uprawnione do świadczenia

|--- Informator Za Życiem

|--- Ulotka Za Życiem

|--- Wzór zaświadczenia lekarskiego

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

|--- Informacje

|--- Asystent Rodziny

|--- Rodziny wspierające

|--- Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Przelewice na lata 2019-2021

|--- Procedura wspierania rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach

Świadczenia rodzinne

|--- Zasiłek rodzinny oraz dodatki

|--- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

|--- Świadczenie wychowawcze 500+

|--- Dobry start

|--- Wzory dokumentów

|--- Zaświadczenie - koordynacja

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

|--- Informacje ogólne

|--- Wzór wniosku

Stypendium socjalne

|--- Informacje ogólne

|--- Wniosek o stypendium socjalne

Karta Dużej Rodziny

|--- Jak założyć kartę?

|--- mKDR

|--- Jak korzystać ze zniżek?

Zachodniopomorska Karta Rodziny i Karta Seniora

|--- Aktualności

|--- Jak otrzymać Kartę?

|--- Wykaz ulg

Zespół Interdyscyplinarny

|--- Skład Zespołu Interdyscyplinarnego

|--- Niebieska Karta

|--- Cel działania Zespołu Interdyscyplinarnego

|--- Baza teleadresowa podmiotów udzialających wsparcia i pomocy w związku z przemocą w rodzinie

|--- Program

|--- Przydatne linki

|--- Stowarzyszenie "SOS dla rodziny"

|--- Informacje dla osób stosujących przemoc

|--- Wzór zaświadczenia

|--- Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

|--- Telefony zaufania

|--- Procedura odebrania dziecka z rodziny w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związ

|--- Instytucje świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie pyrzyckim.

|--- Wykaz poradnictwa specjalistycznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach

|--- Spotkania Grupy Samopomocowej

Punkt Informacyjno Konsultacyjny

|--- Punkt Informacyjno Konsultacyjny

WSPIERAJ SENIORA

|--- Wspieraj Seniora

Czyste powietrze

|--- Program Czyste powietrze

Koordynator ds. dostępczości

|--- Koordynator ds. dostępczości

Dodatek mieszkaniowy. Dodatek energetyczny.

|--- Dodatek mieszkaniowy

|--- Dodatek energetyczny

Dodatek osłonowy

|--- Dodatek osłonowy - informacja

DODATEK WĘGLOWY

|--- INFORMACJA

|--- WZÓR WNIOSKU

      |--- Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

REFUNDACJA GAZ 2023

|--- REFUNDACJA VAT

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

|--- Asystent Osobisty Osoby Niepenosprawnej

Opieka wytchnieniowa

|--- Opieka wytchnieniowa

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

|--- STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

USŁUGI SĄSIEDZKIE

|--- USŁUGI SĄSIEDZKIE