Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 3 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach. Beata Kowalewska 2021-05-13 09:33:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach. Beata Kowalewska 2021-05-13 09:33:19 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 3 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach. Beata Kowalewska 2021-05-13 09:23:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach. Beata Kowalewska 2021-05-13 09:18:46 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 3 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach. Beata Kowalewska 2021-05-13 09:18:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 3 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach. Beata Kowalewska 2021-05-13 09:09:30 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 3 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach. Beata Kowalewska 2021-05-13 09:05:04 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2021. Beata Kowalewska 2021-04-30 11:10:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 roku. Beata Kowalewska 2021-04-28 09:51:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach Beata Kowalewska 2021-03-30 13:47:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach Beata Kowalewska 2021-03-30 13:45:21 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2021 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie wykonywania pracy zdalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach Beata Kowalewska 2021-03-30 13:39:32 dodanie dokumentu
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Beata Kowalewska 2021-03-25 10:34:23 dodanie dokumentu
Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Beata Kowalewska 2021-03-24 12:54:49 edycja dokumentu
Plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Beata Kowalewska 2021-03-24 12:51:56 dodanie dokumentu
Terminy wydawania żywności Beata Kowalewska 2021-03-15 09:03:53 dodanie dokumentu
Zaświadczenie - koordynacja Beata Kowalewska 2021-03-02 11:49:08 dodanie dokumentu
Zaświadczenie - koordynacja (zakładka menu) Beata Kowalewska 2021-03-02 11:48:27 dodanie pozycji menu
Zaświadczenie - koordynacja Beata Kowalewska 2021-03-02 11:14:29 dodanie dokumentu
Informacja - Rodziny wspierające Beata Kowalewska 2021-02-04 12:42:39 dodanie dokumentu
Informacja Beata Kowalewska 2021-02-04 12:40:20 usunięcie dokumentu
Informacja Beata Kowalewska 2021-02-04 12:39:23 dodanie dokumentu
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Przelewice na lata 2021 - 2027 Beata Kowalewska 2021-02-04 12:15:22 dodanie dokumentu
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Przelewice na lata 2021 - 2027 (zakładka menu) Beata Kowalewska 2021-02-04 12:12:12 dodanie pozycji menu
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony ofiar Przemocy na lata 2021 - 2026 na terenie Gminy Przelewice Beata Kowalewska 2021-02-04 12:07:12 dodanie dokumentu
Wykaz poradnictwa specjalistycznego dla osób doznających przemocy w rodzinie Beata Kowalewska 2021-02-04 12:02:56 dodanie dokumentu
Informator dla osób doznających przemocy w rodzinie Beata Kowalewska 2021-02-04 12:01:53 dodanie dokumentu
Wykaz poradnictwa specjalistycznego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie (zakładka menu) Beata Kowalewska 2021-02-04 11:52:01 dodanie pozycji menu
KOMUNIKAT Beata Kowalewska 2021-01-27 08:45:04 edycja dokumentu
KOMUNIKAT Beata Kowalewska 2021-01-27 08:44:34 edycja dokumentu
KOMUNIKAT Beata Kowalewska 2021-01-27 08:41:39 edycja dokumentu
KOMUNIKAT Beata Kowalewska 2021-01-27 08:39:16 edycja dokumentu
KOMUNIKAT Beata Kowalewska 2021-01-27 08:04:50 dodanie dokumentu
Harmonogram wypłat świadczeń w 2021 roku Beata Kowalewska 2021-01-26 15:10:29 dodanie dokumentu
Wynik zapytania ofertowego Beata Kowalewska 2021-01-26 15:07:39 dodanie dokumentu
Oświadczenie Beata Kowalewska 2021-01-26 14:58:51 dodanie dokumentu
Koordynator ds. dostępczości Beata Kowalewska 2021-01-25 10:47:19 dodanie dokumentu
Koordynator ds. dostępczości (zakładka menu) Beata Kowalewska 2021-01-25 10:45:25 dodanie pozycji menu
Koordynator ds. dostępczości (zakładka menu) Beata Kowalewska 2021-01-25 10:44:35 edycja pozycji menu
Deklaracja dostępności (zakładka menu) Beata Kowalewska 2021-01-25 10:42:54 usunięcie pozycji menu