Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach

Ulotka

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach zaprasza do współpracy osoby  i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

            Art. 29. 1. W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

            2. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1)      opiece i wychowaniu dziecka;

2)      prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3)      kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

            Art. 30. 1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom    z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

            Art. 31. 1. Z rodziną wspierającą Wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy,  o której mowa w art. 29 ust. 2.

Osoby chętne do pełnienie funkcji rodziny wspierającej, mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach. Po uzyskaniu pozytywnej opinii na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielonym wsparciem.

 Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach

pod numerem tel. 91 564 33 92. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Kowalewska 09-08-2019 11:05:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Kowalewska 09-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Beata Kowalewska 09-08-2019 11:05:31